शासन सेवेत सरळसेवेने नियुक्तीसाठीच्या कमाल वयोमर्यादेत शिथिलता देणेबाबत GR

शासन सेवेत सरळसेवेने नियुक्तीसाठीच्या कमाल वयोमर्यादेत दि. ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत शिथिलता देणेबाबत. महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक : सनिव २०२३ / […]